21

06/2022

Pháp luật

Kiểm tra, xác minh việc 'bao đậu' trong sát hạch cấp giấy phép lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các tổ...