Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân "bao đậu" trong sát hạch bằng lái xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) sau khi xuất hiện tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong quá trình sát hạch lái ôtô.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT đã thực hiện nhiều giải pháp để quản lý chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Tuy nhiên, qua phản ánh và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội vẫn còn trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong quá trình sát hạch lý thuyết và trong sân sát hạch.

Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao, gian lận trong quá trình sát hạch, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân "bao đậu" hoặc cung cấp trang thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận trong các kỳ sát hạch.

Nếu phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu các Sở GTVT cần có biện pháp kiểm tra, không để người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch để gian lận trong quá trình sát hạch.

Nếu phát hiện vi phạm cần lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch, ra quyết định không cho phép dự sát hạch, cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu các Sở GTVT tăng cường giám sát thường xuyên, đột xuất các kỳ sát hạch lái xe. Đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch lý thuyết qua hệ thống camera lắp đặt tại trung tâm sát hạch, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.