Từ 15h hôm nay (8/2), giá xăng E5 RON 92 giảm 790 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 900 đồng/lít.

Chiều 8/2, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h.

Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 790 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, xuống còn 22.120 đồng/lít; giảm 900 đồng/lít đối với xăng RON 95, xuống còn 23.260 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 290 đồng/lít, xuống 20.700 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa giảm 340 đồng/lít, xuống 20.580 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 490 đồng/kg, xuống 15.590 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. Cơ quan quản lý không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu còn lại.