Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông báo phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội có thông báo chính thức về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên toàn thành phố.

Theo đề án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, từ tháng 2/2023, có 22.894 viên chức đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II năm 2023.

Số viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng là 22.769 người; trong đó khối Mầm non có 13.106 người; Khối Tiểu học có 4.847 người; Khối THCS 2.558 người; Khối THPT 2.258 người.

Viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng là 125 người; trong đó khối Mầm non là 43 người; Khối Tiểu học 18 người; Khối THCS 28 người; Khối THPT 36 người.

Viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2023 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II và hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II kể từ ngày 1/2.

Giáo dục - Phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ảnh minh họa

Cũng theo Sở Nội vụ Hà Nội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023 tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, cập nhật đơn vị công tác và chức danh (nếu có sự thay đổi), diễn biến tiền lương của người trúng tuyển thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp theo quy định. Trường hợp phát hiện viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thì có văn bản báo cáo Sở Nội vụ hủy kết quả xét thăng hạng theo quy định.

 

Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Dân Việt) / nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phe-duyet-ket-qua-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-a649432.html