Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 5 năm liên tục.

Bộ Y tế đã có thông tin về điểm mới tại Thông tư số 32 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư có 11 chương, 56 điều.

Trong đó gồm các quy định mới như làm rõ các nội dung liên quan đến cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 14 Điều 2 và khoản 4 Điều 22 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm:

Thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 5 năm liên tục (1 giờ tín chỉ đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tương đương với 1 tiết học).

Các hình thức cấp nhật kiến thức y khoa liên tục: Việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục có thể thực hiện bằng hình thức: Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa phù hợp với phạm vi hành nghề;

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; tự cập nhật kiến thức y khoa và các hình thức khác.

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chính sách - Quy định mới nhất về thời gian cập nhật kiến thức y khoa

Quy định mới nhất thời gian cập nhật kiến thức y khoa của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Xác định phạm vi hành nghề của các chức danh: Đối với bác sĩ gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ chuyên khoa;

Các chức danh khác: y sĩ đa khoa, y sĩ y học cổ truyền, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Huy động, điều động, phân công nhiệm vụ đối với các đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp quy định tại khoản 4 Điều 115 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Làm rõ đối tượng được huy động, điều động người tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp tại Điều 39 Thông tư này;

Căn cứ và thẩm quyền điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp;

Tiếp nhận và phân công người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu, điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp.

Hoàng Thị Bích / nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-thoi-gian-cap-nhat-kien-thuc-y-khoa-a648835.html