Cuối tuần qua, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Trước đó, để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số (TMĐT), Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án: "Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam".

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai Đề án.

Theo đó, Tổng cục Thuế chú trọng xây dựng, đề xuất, triển khai các giải pháp quản lý thuế trong ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả triển khai đến nay vẫn còn hạn chế, yêu cầu đặt ra cho cơ quan thuế phải rà soát thực tế quản lý thuế tại các địa phương để đưa ra các giải pháp quản lý nhằm triển khai công tác quản lý thu thuế với TMĐT mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Việc quản lý thuế thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn

Việc quản lý thuế thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành nhận định, sự phát triển nhanh chóng, bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của TMĐT trong thời gian qua đã đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế. Đó là khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, xác định đối tượng nộp thuế, xác định được căn cứ tính thuế, phân biệt rõ loại thu nhập làm cơ sở đánh thuế, kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối tượng thu thuế và việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần triển khai ngay trong thời gian tới để quản lý thuế trong lĩnh vực này.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan Thuế yêu cầu đơn vị chủ trì có báo cáo toàn diện công tác quản lý thuế với TMĐT, trong đó đánh giá kết quả, nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị cụ thể các giải pháp quản lý theo từng nhóm đối tượng để chống thất thu thuế TMĐT.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện việc khai thuế, nộp thuế với thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh TMĐT kết hợp với công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế trên trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đề nghị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

"Quản lý thuế đối với TMĐT khó vì vậy các cơ quan tham mưu của Tổng cục Thuế cần tập trung nghiên cứu thấu đáo các loại hình phát triển của TMĐT, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển và thực tiễn để đề xuất các bước, các giải pháp phải hướng đến hiệu quả quản lý tại các cơ quan thuế địa phương." - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, đối với phương pháp quản lý thuế và cách thức thu thập thông tin thông qua các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT như chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán... cần được đặc biệt lưu ý và nghiên cứu để có giải pháp triển khai phù hợp với thực tiễn vận động của sự phát triển TMĐT trong thời gian tới.