10

01/2024

Xã hội

Tìm thấy 2 cha con mất tích nhiều ngày ở bìa rừng

Hai cha con bỏ đi khỏi nhà nhiều ngày, khi được tìm thấy thì người cha đang trong tình trạng hôn mê, bé gái hoảng...