Theo Chi nhánh Ngân hàng (NH) Chính sách xã hội TP HCM, trong năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã phối hợp với chi nhánh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng chính sách gần 10.310 tỉ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của chi nhánh. Hiện có trên 183.300 khách hàng còn dư nợ.

Mạng lưới tín dụng chính sách tại địa phương hiện có 258 điểm giao dịch cấp xã, phường với khoảng 3.890 tổ tiết kiệm và vay vốn. Năm 2023, 97,2% tổng giá trị giao dịch của Chi nhánh NH Chính sách xã hội TP HCM được thực hiện qua các điểm giao dịch cấp xã, phường.

Hơn 89.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại TP HCM đã tiếp cận được nguồn tín dụng chính sách trong năm 2023. Ảnh: DƯƠNG HOÀI

Hơn 89.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại TP HCM đã tiếp cận được nguồn tín dụng chính sách trong năm 2023. Ảnh: DƯƠNG HOÀI

Ông Trần Văn Tiên, Giám đốc Chi nhánh NH Chính sách xã hội TP HCM, cho biết năm ngoái, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NH Chính sách xã hội để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 6.581,8 tỉ đồng, tăng gần 77%. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững TP HCM và các quận, huyện đạt gần 2.280 tỉ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng để chi nhánh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, tính đến cuối tháng 10-2023, thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội, chi nhánh đã giải ngân cho vay khoảng 174,5 tỉ đồng; hỗ trợ giảm 2% lãi suất đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm với tổng số tiền 84,38 tỉ đồng.

Năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách tại TP HCM sẽ được NH Chính sách xã hội trung ương cấp bổ sung tối thiểu 500 tỉ đồng để cho vay giải quyết việc làm. Ngân sách TP HCM dự kiến bổ sung 998 tỉ đồng để cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ giảm nghèo; đồng thời trích bổ sung khoảng 70 tỉ đồng từ nguồn lãi thu được từ các chương trình cho vay hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2023.

Chi nhánh phấn đấu năm nay tăng trưởng dư nợ tối thiểu 19%, tương đương tăng 2.000 tỉ đồng so với năm 2023. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm tăng tối thiểu 1.700 tỉ đồng, cho vay hỗ trợ giảm nghèo tăng tối thiểu 300 tỉ đồng.