Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện 12 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh có vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội QLTT tiến hành tuyên truyền, rà soát 127 điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia công, chế tác và kinh doanh vàng bạc trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả cho thấy, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 18 cơ sở, phát hiện 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 221,750 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu về nhãn hàng hoá và niêm yết giá không rõ ràng, vi phạm về điều kiện kinh doanh.

Qua thực tế rà soát và kiểm tra, xử lý vi phạm, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời báo cáo Tổng cục QLTT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá lại nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng hiện nay;

Có giải pháp với tình trạng các cơ sở kinh doanh vàng mua, bán vàng trang sức của người dân nhưng không có hóa đơn, chứng từ mua, bán, người dân trả tiền mặt trực tiếp.

Hà Linh / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/phat-hien-12-co-so-kinh-doanh-vang-vi-pham-post571326.antd#571326|home-highlight|1