Hình ảnh nạn nhân vụ sập hầm ngày xuất viện

Hình ảnh nạn nhân vụ sập hầm ngày xuất viện
Theo dõi tin tức qua MXH: