Kho phế liệu bốc cháy rừng rực, dân hoảng loạn bỏ chạy

Kho phế liệu bốc cháy rừng rực, dân hoảng loạn bỏ chạy
Theo dõi tin tức qua MXH: