Hotline: 043.5567.888
Có Mây Hà Nội 27 °c
Hacker tự xưng tấn công trang web Vietnam Airlines là ai?

Hacker tự xưng tấn công trang web Vietnam Airlines là ai?

Nhóm hacker tấn công trang web Vietnam Airlines tự xưng là 1937CN, đã từng gây ra nhiều vụ tương tự ở nhiều nước.