Hotline: 043.5567.888
Nhiều mây, không mưa Hà Nội 26°C

"Quyền được chết": Chưa khả thi, dễ nảy sinh các tiêu cực xã hội

Liên quan đến đề xuất đưa "Quyền được chết" vào bộ luật Dân sự (sửa đổi), chuyên gia pháp lý cho rằng điều này dễ nảy sinh các tiêu cực xã hội.