Phú Yên: Rắn lục đuôi đỏ liên tục tràn về, cắn hơn 100 người

Phú Yên: Rắn lục đuôi đỏ liên tục tràn về, cắn hơn 100 người


Theo dõi tin tức qua MXH: