Hotline: 043.5567.888
Mây thay đổi, trời nắng Hà Nội 32°C
Thư từ Donbass: Lugansk - Thành phố của những khuôn mặt u sầu

Thư từ Donbass: Lugansk - Thành phố của những khuôn mặt u sầu

Một nụ cười ở Lugansk giờ đây trở thành một điều hiếm hoi đến mức xa xỉ, giống như khi tôi cố đi tìm đóa bồ công anh trong mùa đông vậy.

22:53 PM 22:47 PM 22:38 PM 22:30 PM 22:25 PM 22:22 PM 22:16 PM 22:12 PM 21:51 PM 21:49 PM 21:45 PM 21:40 PM 21:27 PM 21:25 PM 21:21 PM 21:21 PM 21:13 PM 21:06 PM 21:00 PM 20:55 PM