Thủy điện Đạ Dâng không ổn

Thủy điện Đạ Dâng không ổn
Theo dõi tin tức qua MXH: