ĐBQH Vũ Tiến Lộc: Luật ở trên trời, thông tư ở dưới đất

Theo dõi tin tức qua MXH: