Nếu Lục quân hay Tên lửa Chiến lược Triều Tiên luôn được phô diễn sức mạnh trước báo giới, hải quân nước này lại được đặt trong một bức màn bí mật.

Trà Khánh / Kiến thức