Thói chơi ngông của con nhà giàu Nga khiến nhiều người phải ngả mũ... chào thua.

Thảo Nguyên / Khỏe Plus