Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố

Hôm nay 21/02/2018
 • TP Hà Nội

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 7
   31°C ~ 43°C
  • Chủ Nhật
   30°C ~ 44°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 44°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • TP HCM

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • TP Hải Phòng

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 31°C
 • TP Đà Nẵng

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • TP Cần Thơ

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió N - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • An Giang

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 72%
  • Thứ 6
   27°C ~ 39°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 40°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 36°C
 • Bà Rịa

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Vũng Tàu

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 6
   29°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   29°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   29°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 33°C
 • Bắc Giang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Bắc Kạn

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 82%
  • Thứ 6
   22°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 31°C
 • Bạc Liêu

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SW - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 81%
  • Thứ 6
   28°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   28°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 33°C
 • Bắc Ninh

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Bến Tre

  • 27°C ~ 81°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 92%
  • Thứ 6
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • Bình Định

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 79%
  • Thứ 6
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 36°C
 • Bình Dương

  • 32°C ~ 90°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 67%
  • Thứ 6
   27°C ~ 39°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 36°C
 • Bình Phước

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • Bình Thuận

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Cà Mau

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 12 Km/h
  • Độ ẩm: 85%
  • Thứ 6
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
 • Cao Bằng

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió NNE - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 81%
  • Thứ 6
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 31°C
 • Đắk Lắk

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 6
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 42°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 43°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 34°C
 • Đắk Nông

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Điện Biên

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Đồng Nai

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 73%
  • Thứ 6
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 33°C
 • Đồng Tháp

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   27°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 41°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 40°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 30°C
 • Gia Lai

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Hà Giang

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 73%
  • Thứ 6
   20°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 41°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 31°C
 • Hà Nam

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   30°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   31°C ~ 43°C
  • Chủ Nhật
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 2
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Hà Tĩnh

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 6
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 33°C
 • Hải Dương

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   30°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Hậu Giang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Hòa Bình

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   27°C ~ 42°C
  • Thứ 7
   28°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 43°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 32°C
 • Hưng Yên

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   30°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   31°C ~ 43°C
  • Chủ Nhật
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 2
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Khánh Hòa

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Kiên Giang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Kon Tum

  • 23°C ~ 74°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió SW - 3 Km/h
  • Độ ẩm: 98%
  • Thứ 6
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 32°C
 • Lai Châu

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Lâm Đồng

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 31°C
 • Lạng Sơn

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NE - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 88%
  • Thứ 6
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 29°C
 • Lào Cai

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió WSW - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 6
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 30°C
 • Long An

  • 27°C ~ 81°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 92%
  • Thứ 6
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • Nam Định

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Nghệ An

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 6
   27°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 33°C
 • Ninh Bình

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   30°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   31°C ~ 43°C
  • Chủ Nhật
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 2
   30°C ~ 42°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Ninh Thuận

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Phú Thọ

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 79%
  • Thứ 6
   29°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 36°C
 • Quảng Bình

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Nhiều mây
  • Hướng gió SW - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 93%
  • Thứ 6
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 35°C
 • Quảng Nam

  • 21°C ~ 70°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NNW - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 35%
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 38°C
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 37°C
 • Quảng Ngãi

  • 32°C ~ 90°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 67%
  • Thứ 6
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 40°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 37°C
 • Quảng Ninh

  • 29°C ~ 85°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 18 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Thứ 6
   29°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 37°C
  • Chủ Nhật
   29°C ~ 37°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 35°C
 • Quảng Trị

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 39°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 31°C
 • Sóc Trăng

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 85%
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 34°C
 • Sơn La

  • 22°C ~ 72°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WNW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Thứ 6
   21°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 25°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 30°C
 • Tây Ninh

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió WSW - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 6
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 33°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Thái Bình

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   31°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   31°C ~ 40°C
  • Chủ Nhật
   30°C ~ 41°C
  • Thứ 2
   29°C ~ 40°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Thái Nguyên

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   27°C ~ 39°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 41°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 33°C
 • Thanh Hóa

  • 30°C ~ 85°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SW - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 72%
  • Thứ 6
   30°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   30°C ~ 40°C
  • Chủ Nhật
   29°C ~ 40°C
  • Thứ 2
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 33°C
 • Thừa Thiên Huế

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSW - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 79%
  • Thứ 6
   27°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 40°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 38°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 36°C
 • Tiền Giang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Trà Vinh

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SW - 12 Km/h
  • Độ ẩm: 88%
  • Thứ 6
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 34°C
 • Tuyên Quang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 31°C
 • Vĩnh Long

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Nhiều mây
  • Hướng gió SW - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 93%
  • Thứ 6
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 35°C
 • Vĩnh Phúc

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   29°C ~ 41°C
  • Thứ 7
   29°C ~ 42°C
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 43°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 41°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 32°C
 • Yên Bái

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 94%
  • Thứ 6
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 41°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 40°C
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 31°C
 • Phú Yên

  • 23°C ~ 73°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió W - 12 Km/h
  • Độ ẩm: 98%
  • Thứ 6
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 30°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 29°C