Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố

Hôm nay 26/03/2017
 • TP Hà Nội

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 29°C
 • TP HCM

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SE - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 72%
  • Chủ Nhật
   14°C ~ 29°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 30°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   15°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   15°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 26°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 27°C
 • TP Hải Phòng

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 27°C
 • TP Đà Nẵng

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • TP Cần Thơ

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • An Giang

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Mưa rào nhẹ
  • Hướng gió NNE - 16 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 33°C
 • Bà Rịa

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Vũng Tàu

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSE - 20 Km/h
  • Độ ẩm: 59%
  • Chủ Nhật
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 3
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   28°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 34°C
 • Bắc Giang

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bắc Kạn

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bạc Liêu

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 31 Km/h
  • Độ ẩm: 57%
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   28°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   28°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   28°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 34°C
 • Bắc Ninh

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bến Tre

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bình Định

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bình Dương

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Mưa vừa
  • Hướng gió NW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 26°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 29°C
 • Bình Phước

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Bình Thuận

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Cà Mau

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 28 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 33°C
 • Cao Bằng

  • 25°C ~ 78°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   12°C ~ 27°C
 • Đắk Lắk

  • 24°C ~ 74°F
  • Hiện tại: Nhiều mây
  • Hướng gió E - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 58%
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 24°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 25°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 28°C
 • Đắk Nông

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Điện Biên

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 42%
  • Chủ Nhật
   14°C ~ 32°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 32°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   16°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 30°C
 • Đồng Nai

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Đồng Tháp

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 25°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 26°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 29°C
 • Gia Lai

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Hà Giang

  • 27°C ~ 81°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió S - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 53%
  • Chủ Nhật
   12°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   16°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   16°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   13°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   10°C ~ 31°C
 • Hà Nam

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 28°C
 • Hà Tĩnh

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 29°C
 • Hải Dương

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 24°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 27°C
 • Hậu Giang

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 28°C
 • Hòa Bình

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 27°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 30°C
 • Hưng Yên

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Khánh Hòa

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió E - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 39°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 35°C
 • Kiên Giang

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 28°C
 • Kon Tum

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió E - 10 Km/h
  • Độ ẩm: 40%
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 31°C
  • Thứ 3
   17°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 34°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 32°C
 • Lai Châu

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SSE - 5 Km/h
  • Độ ẩm: 43%
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 27°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 28°C
 • Lâm Đồng

  • 15°C ~ 59°F
  • Hiện tại: U ám
  • Hướng gió SW - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Chủ Nhật
   11°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 21°C
  • Thứ 3
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   11°C ~ 18°C
  • Thứ 6
   11°C ~ 23°C
  • Thứ 7
   3°C ~ 18°C
 • Lạng Sơn

  • 23°C ~ 73°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió NE - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 54%
  • Chủ Nhật
   14°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 25°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 23°C
 • Lào Cai

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 8 Km/h
  • Độ ẩm: 54%
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 27°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 34°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 30°C
 • Long An

  • 13°C ~ 56°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió N - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 23°C
  • Thứ 3
   15°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 32°C
 • Nam Định

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 28°C
 • Nghệ An

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSE - 20 Km/h
  • Độ ẩm: 59%
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   28°C ~ 38°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 37°C
 • Ninh Bình

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 28°C
 • Ninh Thuận

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió E - 23 Km/h
  • Độ ẩm: 40%
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 37°C
 • Phú Thọ

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Mưa nhẹ
  • Hướng gió W - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Chủ Nhật
   20°C ~ 25°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 22°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 25°C
 • Quảng Bình

  • 38°C ~ 100°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 23 Km/h
  • Độ ẩm: 25%
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 35°C
 • Quảng Nam

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Mưa vừa
  • Hướng gió NW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Chủ Nhật
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   23°C ~ 26°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   23°C ~ 29°C
 • Quảng Ngãi

  • 24°C ~ 75°F
  • Hiện tại: Mưa vừa
  • Hướng gió NW - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 32°C
 • Quảng Ninh

  • 24°C ~ 74°F
  • Hiện tại: Mưa vừa
  • Hướng gió NW - 23 Km/h
  • Độ ẩm: 93%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 24°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 24°C
 • Quảng Trị

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió NE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 27°C
 • Sóc Trăng

  • 35°C ~ 94°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 29 Km/h
  • Độ ẩm: 42%
  • Chủ Nhật
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   27°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   27°C ~ 35°C
 • Sơn La

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió SE - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Chủ Nhật
   14°C ~ 27°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   16°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 27°C
 • Tây Ninh

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSE - 20 Km/h
  • Độ ẩm: 59%
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 3
   27°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   27°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 33°C
 • Thái Bình

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 24°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 27°C
 • Thái Nguyên

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 29°C
 • Thanh Hóa

  • 21°C ~ 69°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió NE - 12 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 21°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 26°C
 • Thừa Thiên Huế

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Mưa nhẹ
  • Hướng gió W - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 100%
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 24°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 27°C
 • Tiền Giang

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 28°C
 • Trà Vinh

  • 35°C ~ 95°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió E - 30 Km/h
  • Độ ẩm: 40%
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   27°C ~ 34°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 36°C
 • Tuyên Quang

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 30°C
 • Vĩnh Long

  • 37°C ~ 98°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 25 Km/h
  • Độ ẩm: 26%
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 3
   26°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   26°C ~ 38°C
  • Thứ 5
   26°C ~ 37°C
  • Thứ 6
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 35°C
 • Vĩnh Phúc

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 28°C
 • Yên Bái

  • 20°C ~ 68°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 0 Km/h
  • Độ ẩm: 64%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 30°C
 • Phú Yên

  • 30°C ~ 85°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió E - 23 Km/h
  • Độ ẩm: 51%
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 29°C
  • Thứ 3
   19°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   19°C ~ 30°C