Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố

Hôm nay 21/02/2017
 • TP Hà Nội

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 20°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 19°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 21°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • TP HCM

  • 13°C ~ 55°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió NNW - 8 Km/h
  • Độ ẩm: 73%
  • Thứ 3
   9°C ~ 20°C
  • Thứ 4
   10°C ~ 25°C
  • Thứ 5
   10°C ~ 24°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 25°C
  • Thứ 7
   11°C ~ 25°C
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 25°C
  • Thứ 2
   12°C ~ 25°C
 • TP Hải Phòng

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   21°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 26°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 24°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • TP Đà Nẵng

  • 34°C ~ 94°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió ESE - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 38%
  • Thứ 3
   17°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 22°C
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 24°C
 • TP Cần Thơ

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 70%
  • Thứ 3
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 36°C
 • An Giang

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 75%
  • Thứ 3
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 28°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 26°C
 • Bà Rịa

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 3
   16°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   16°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 30°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 25°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 24°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 23°C
 • Vũng Tàu

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Bắc Giang

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 18°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
 • Bắc Kạn

  • 24°C ~ 74°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió SSE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 86%
  • Thứ 3
   18°C ~ 24°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 28°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 27°C
  • Thứ 6
   12°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   12°C ~ 15°C
  • Chủ Nhật
   15°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 22°C
 • Bạc Liêu

  • 32°C ~ 89°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 25 Km/h
  • Độ ẩm: 63%
  • Thứ 3
   25°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 34°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 32°C
 • Bắc Ninh

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Bến Tre

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Bình Định

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió E - 8 Km/h
  • Độ ẩm: 69%
  • Thứ 3
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 28°C
  • Chủ Nhật
   22°C ~ 28°C
  • Thứ 2
   22°C ~ 27°C
 • Bình Dương

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Bình Phước

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Bình Thuận

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 25 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Thứ 3
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 36°C
 • Cà Mau

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 21 Km/h
  • Độ ẩm: 53%
  • Thứ 3
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 34°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 34°C
 • Cao Bằng

  • 24°C ~ 76°F
  • Hiện tại: Mưa phùn nhẹ
  • Hướng gió S - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 76%
  • Thứ 3
   18°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   13°C ~ 24°C
  • Thứ 6
   12°C ~ 18°C
  • Thứ 7
   11°C ~ 15°C
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   15°C ~ 20°C
 • Đắk Lắk

  • 31°C ~ 88°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió ESE - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 58%
  • Thứ 3
   18°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   19°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Đắk Nông

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Mưa rào vừa hoặc nặng hạt
  • Hướng gió SSW - 4 Km/h
  • Độ ẩm: 84%
  • Thứ 3
   16°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   16°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 32°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 32°C
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 29°C
 • Điện Biên

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Đồng Nai

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió ESE - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 77%
  • Thứ 3
   20°C ~ 30°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 26°C
  • Chủ Nhật
   19°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 24°C
 • Đồng Tháp

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   18°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   18°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   12°C ~ 21°C
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 21°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 23°C
 • Gia Lai

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 56%
  • Thứ 3
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 34°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 30°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 30°C
 • Hà Giang

  • 29°C ~ 84°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió SSE - 8 Km/h
  • Độ ẩm: 57%
  • Thứ 3
   14°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   14°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 25°C
  • Thứ 7
   11°C ~ 23°C
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 24°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 25°C
 • Hà Nam

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Hà Tĩnh

  • 28°C ~ 83°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió ENE - 15 Km/h
  • Độ ẩm: 79%
  • Thứ 3
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 7
   18°C ~ 22°C
  • Chủ Nhật
   18°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Hải Dương

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   21°C ~ 24°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 25°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 23°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • Hậu Giang

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 18°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
 • Hòa Bình

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   18°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   18°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 25°C
 • Hưng Yên

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 19°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Khánh Hòa

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 70%
  • Thứ 3
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   24°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   24°C ~ 37°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 35°C
 • Kiên Giang

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 18°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
 • Kon Tum

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Lai Châu

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Lâm Đồng

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   21°C ~ 23°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 26°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 24°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • Lạng Sơn

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Lào Cai

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió SSE - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 24%
  • Thứ 3
   15°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   15°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   17°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   13°C ~ 29°C
  • Chủ Nhật
   13°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   14°C ~ 29°C
 • Long An

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 25 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Thứ 3
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 36°C
 • Nam Định

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Nghệ An

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSE - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 62%
  • Thứ 3
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   26°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   26°C ~ 36°C
 • Ninh Bình

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 19°C
  • Chủ Nhật
   16°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Ninh Thuận

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Phú Thọ

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 6
   22°C ~ 26°C
  • Thứ 7
   22°C ~ 28°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 24°C
 • Quảng Bình

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Quảng Nam

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Quảng Ngãi

  • 28°C ~ 82°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió E - 11 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 3
   20°C ~ 31°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   21°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 2
   21°C ~ 26°C
 • Quảng Ninh

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Quảng Trị

  • 3°C ~ 37°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ENE - 7 Km/h
  • Độ ẩm: 52%
  • Thứ 3
   -1°C ~ 8°C
  • Thứ 4
   -1°C ~ 10°C
  • Thứ 5
   1°C ~ 11°C
  • Thứ 6
   2°C ~ 13°C
  • Thứ 7
   4°C ~ 13°C
  • Chủ Nhật
   5°C ~ 17°C
  • Thứ 2
   5°C ~ 17°C
 • Sóc Trăng

  • 33°C ~ 91°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 26 Km/h
  • Độ ẩm: 53%
  • Thứ 3
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 6
   24°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   26°C ~ 35°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 34°C
 • Sơn La

  • 33°C ~ 92°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió W - 6 Km/h
  • Độ ẩm: 22%
  • Thứ 3
   14°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   13°C ~ 33°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 27°C
  • Chủ Nhật
   14°C ~ 26°C
  • Thứ 2
   16°C ~ 30°C
 • Tây Ninh

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió SSE - 17 Km/h
  • Độ ẩm: 62%
  • Thứ 3
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 4
   25°C ~ 37°C
  • Thứ 5
   24°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 36°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 37°C
 • Thái Bình

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   18°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 25°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   16°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 19°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • Thái Nguyên

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 26°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 29°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   15°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 17°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 21°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • Thanh Hóa

  • 27°C ~ 80°F
  • Hiện tại: Trời quang
  • Hướng gió SE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 74%
  • Thứ 3
   18°C ~ 28°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 5
   19°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   17°C ~ 22°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 22°C
 • Thừa Thiên Huế

  • 26°C ~ 79°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ENE - 9 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 33°C
  • Thứ 4
   22°C ~ 34°C
  • Thứ 5
   22°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 7
   20°C ~ 29°C
  • Chủ Nhật
   21°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   20°C ~ 26°C
 • Tiền Giang

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 18°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
 • Trà Vinh

  • 32°C ~ 90°F
  • Hiện tại: Nhiều nắng
  • Hướng gió ESE - 26 Km/h
  • Độ ẩm: 56%
  • Thứ 3
   24°C ~ 34°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   24°C ~ 35°C
 • Tuyên Quang

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 26°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Vĩnh Long

  • 34°C ~ 93°F
  • Hiện tại: Mưa rào nhẹ
  • Hướng gió ESE - 22 Km/h
  • Độ ẩm: 49%
  • Thứ 3
   23°C ~ 35°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 36°C
  • Thứ 5
   23°C ~ 36°C
  • Thứ 6
   23°C ~ 37°C
  • Thứ 7
   25°C ~ 36°C
  • Chủ Nhật
   25°C ~ 35°C
  • Thứ 2
   25°C ~ 36°C
 • Vĩnh Phúc

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 25°C
  • Thứ 4
   21°C ~ 27°C
  • Thứ 5
   18°C ~ 26°C
  • Thứ 6
   14°C ~ 19°C
  • Thứ 7
   14°C ~ 18°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 20°C
  • Thứ 2
   18°C ~ 22°C
 • Yên Bái

  • 25°C ~ 77°F
  • Hiện tại: Có Mây
  • Hướng gió ESE - 19 Km/h
  • Độ ẩm: 89%
  • Thứ 3
   22°C ~ 27°C
  • Thứ 4
   23°C ~ 31°C
  • Thứ 5
   21°C ~ 28°C
  • Thứ 6
   16°C ~ 26°C
  • Thứ 7
   15°C ~ 20°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 23°C
  • Thứ 2
   19°C ~ 23°C
 • Phú Yên

  • 30°C ~ 86°F
  • Hiện tại: Mưa lả tả gần đó
  • Hướng gió ESE - 13 Km/h
  • Độ ẩm: 56%
  • Thứ 3
   19°C ~ 32°C
  • Thứ 4
   20°C ~ 32°C
  • Thứ 5
   20°C ~ 34°C
  • Thứ 6
   19°C ~ 33°C
  • Thứ 7
   17°C ~ 30°C
  • Chủ Nhật
   17°C ~ 30°C
  • Thứ 2
   17°C ~ 30°C