Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh FASHION TV HD ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
FASHION 4 NIGHT 00:10
FASHION 4 NIGHT 00:40
FASHION 4 NIGHT 01:10
FASHION 4 NIGHT 01:40
FASHION 4 NIGHT 02:10
FASHION 4 NIGHT 02:40
FASHION 4 NIGHT 03:10
FASHION 4 NIGHT 03:40
FASHION 4 NIGHT 04:10
FASHION 4 NIGHT 04:40
FASHION BREAKFAST 05:10
FASHION BREAKFAST 05:40
FASHION BREAKFAST 06:10
FASHION BREAKFAST 06:40
FASHION BREAKFAST 07:10
FASHION BREAKFAST 07:40
FASHION NEWS 08:10
FASHION NEWS 08:40
FASHION NEWS 09:10
FASHION NEWS 09:40
TOP PHOTOSHOOTS 10:10
TOP PHOTOSHOOTS 10:40
TOP PHOTOSHOOTS 11:10
TOP PHOTOSHOOTS 11:40
FASHION NEWS 12:10
FASHION NEWS 12:40
FASHION REVIEW 13:10
FASHION REVIEW 13:40
TOP PHOTOSHOOTS 14:10
TOP PHOTOSHOOTS 14:40
FASHION REVIEW 15:10
FASHION REVIEW 15:40
TOP PHOTOSHOOTS 16:10
TOP PHOTOSHOOTS 16:40
SWIMWEAR 17:10
SWIMWEAR 17:40
FASHION NEWS 18:10
FASHION NEWS 18:40
BEST OF FASHION 19:10
BEST OF FASHION 19:40
BEST OF FASHION 20:10
FASHION NEWS 20:40
FASHION NEWS 21:10
FASHION NEWS 21:40
FASHION 4 NIGHT 22:10
FASHION 4 NIGHT 22:40
FASHION 4 NIGHT 23:10
FASHION 4 NIGHT 23:40

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...