Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh K+NS ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH 00:00
PHIM TRUYỆN NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT P1, TẬP 21 00:15
CUỐI TUẦN LÝ THÚ P1, TẬP 6 01:00
LUẬT ĐÍNH HÔN P3, TẬP 11 01:30
BỨC THƯ TÌNH 02:00
BIẾN ĐỔI CĂN PHÒNG CỦA BẠN, TẬP 1 03:45
CUỐI TUẦN LÝ THÚ P1, TẬP 6 04:15
PHIM TRUYỆN NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT P1, TẬP 21 04:45
LUẬT ĐÍNH HÔN P3, TẬP 11 05:30
LÀM THEO SÁCH VỞ 06:00
CLIP CA NHẠC 07:45
PHIM TRUYỆN PHƯƠNG TRÌNH VỤ ÁN P2, TẬP 18 08:00
PHIM TRUYỆN PHƯƠNG TRÌNH VỤ ÁN P2, TẬP 19 08:45
CUỐI TUẦN LÝ THÚ P1, TẬP 7 09:30
SÊN SIÊU TỐC 10:00
BIẾN ĐỔI CĂN PHÒNG CỦA BẠN, TẬP 2 11:30
PHIM TRUYỆN NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT P1, TẬP 22 12:00
TÌNH CŨ, TẬP 09 12:45
TÌNH CŨ, TẬP 10 13:30
KỶ BĂNG HÀ : LỤC ĐỊA TRÔI DẠT 14:15
BIẾN ĐỔI CĂN PHÒNG CỦA BẠN, TẬP 2 15:45
CUỐI TUẦN LÝ THÚ P1, TẬP 7 16:15
LUẬT ĐÍNH HÔN P3, TẬP 11 16:45
PHIM TRUYỆN NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT P1, TẬP 22 17:15
DORAEMON : ĐÔI BẠN THÂN 18:00
CUỐI TUẦN LÝ THÚ P1, TẬP 7 19:30
TÌNH CŨ, TẬP 11 20:00
TÌNH CŨ, TẬP 12 20:45
CLIP CA NHẠC 21:30
LUẬT ĐÍNH HÔN P3, TẬP 12 21:45
TÌM KIẾM TÀI NĂNG ANH QUỐC ( MÙA 10) - VÒNG SƠ LOẠI 3 22:15
TÔI CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ P2, TẬP 2 23:15

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...