Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
MTV SERIES - VUON SAO BANG 00:10
MTV THICH ME 01:10
K-WAVE 02:10
OK KARAOKE 02:40
MTV URBAN 03:10
MTV HITS 03:40
MTV ROCK 04:10
MTV INDIE 04:40
VIET HITS 05:10
VIET ESSENTIAL 05:40
MTV HITS - MTV NEWS 06:10
VIET HITS 06:45
MTV THICH ME 07:10
MTV HITS - MTV NEWS 08:10
VIET ESSENTIAL 08:45
MTV WORLD STAGE: THE KILLERS 09:10
THE EX AND THE WHY - MTV NEWS 10:10
MTV HITS: ED SHEERAN SPECIAL 10:45
HOUSE OF FOOD - MTV NEWS 11:10
MTV NOW 12:15
BUT PHA VA CHINH PHUC - MTV NEWS 12:40
VIET HITS 13:15
MTV ROCK 13:40
STAR@MTV 14:10
MTV 8 15:10
TOTAL ARIANA LIVE 15:40
K-WAVE 16:10
JAPAN HITS - MTV NEWS 16:40
MTV HITS - MTV NEWS 17:15
MTV THICH ME - MTV NEWS 18:15
MTV @ THE MOVIE 19:15
VIET HITS - MTV NEWS 19:40
IT'S YOUR MTV 20:15
VIET ESSENTIAL - MTV NEWS 20:40
MTV ICONS: JOHN MAYER 21:15
OK KARAOKE - MTV NEWS 21:40
PLAIN JANE - MTV NEWS 22:15
MTV HITS 23:15

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...