Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 10:05 18/03/2018
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,650
36,730
HN buôn(nghìn/lượng)
36,660
36,720
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,630
36,710
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,640
36,700
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,620
36,740
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,640
36,720
Nguyên liêu 9999 - HN
36,300
36,400
Nguyên liêu 999 - HN
36,250
36,350
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,630
36,720
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,640
36,710
Cập nhập lúc: 10:05 18/03/2018 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....