Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 08:25 21/01/2018
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,750
36,820
HN buôn(nghìn/lượng)
36,760
36,810
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,720
36,800
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,730
36,790
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,700
36,810
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,720
36,790
Nguyên liêu 9999 - HN
36,400
36,520
Nguyên liêu 999 - HN
36,300
36,420
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,730
36,810
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,740
36,800
Cập nhập lúc: 08:25 21/01/2018 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....