Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:59 26/05/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,450
36,530
HN buôn(nghìn/lượng)
36,460
36,520
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,440
36,540
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,470
36,530
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,450
36,600
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,470
36,580
Nguyên liêu 9999 - HN
34,500
34,600
Nguyên liêu 999 - HN
34,400
34,500
Cập nhập lúc: 16:59 26/05/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....