Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:43 24/09/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,610
36,690
HN buôn(nghìn/lượng)
36,620
36,680
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,600
36,680
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,610
36,670
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,600
36,740
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,620
36,720
Nguyên liêu 9999 - HN
35,600
35,720
Nguyên liêu 999 - HN
35,500
35,620
Cập nhập lúc: 16:43 24/09/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....