Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:54 22/11/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,460
36,540
HN buôn(nghìn/lượng)
36,470
36,520
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,470
36,550
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,480
36,540
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,460
36,600
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,470
36,580
Nguyên liêu 9999 - HN
35,240
35,340
Nguyên liêu 999 - HN
35,190
35,290
Cập nhập lúc: 16:54 22/11/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....