Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:53 26/07/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,140
36,220
HN buôn(nghìn/lượng)
36,150
36,210
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,150
36,230
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,160
36,220
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,150
36,300
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,170
36,280
Nguyên liêu 9999 - HN
34,220
34,320
Nguyên liêu 999 - HN
34,140
34,240
Cập nhập lúc: 16:53 26/07/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....