Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 09:35 23/04/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,750
36,850
HN buôn(nghìn/lượng)
36,760
36,840
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,840
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,750
36,830
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,740
36,870
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,760
36,850
Nguyên liêu 9999 - HN
34,980
35,060
Nguyên liêu 999 - HN
34,900
34,980
Cập nhập lúc: 09:35 23/04/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....