Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 08:35 19/02/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,820
36,920
HN buôn(nghìn/lượng)
36,830
36,910
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,810
36,930
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,820
36,920
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,760
36,950
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,780
36,940
Nguyên liêu 9999 - HN
33,880
33,980
Nguyên liêu 999 - HN
33,830
33,930
Cập nhập lúc: 08:35 19/02/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....