Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang, hiện tỉnh này có gần 1.700ha cây trồng đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn.

Diện tích bưởi trồng theo hướng an toàn ngày càng được mở rộng tại Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Trong những diện tích cây trồng đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên, chè chiếm diện tích lớn nhất trên 850ha. Còn lại cam gần 800ha, cây bưởi trên 35ha và một số diện tích cây rau, lúa, cây ổi.

Ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống năng suất và chất lượng cao, trong 8 tháng đầu năm 2021 tỉnh Tuyên Quang thực hiện được 68 mô hình trình diễn áp dụng các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất tổng diện tích thực hiện 103ha.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đưa được 75 sản phẩm nông nghiệp tốt lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Đào Thanh / nongnghiep.vn

Nguồn: https://nongnghiep.vn/75-san-pham-nong-nghiep-tot-cua-tuyen-quang-len-san-thuong-mai-dien-tu-d302806.html