Về 8 dự án thu gom, xử lý nước thải, Sở Kế hoạch Đầu tư đã làm việc với Sở Xây dựng và cam kết đến tháng 9/2023 sẽ trình HĐND Thành phố xem xét.

Tại phiên chất vấn sáng ngày 5/7 kỳ họp thứ 12 HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI, đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ đại biểu quận Bắc Từ Liêm) cho biết, trong các nhóm dự án chậm phê duyệt chủ trương đầu tư, có 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải chưa được phê duyệt. Đề nghị Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội làm rõ nguyên nhân vì sao chưa phê duyệt 8 dự án này và đơn vị nào phải chịu trách nhiệm?

"Đối với dự án trạm bơm Liên Mạc, đề nghị Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách cho biết, tại sao chưa trình phê duyệt các dự án này?", đại biểu Vũ Ngọc Anh nêu câu hỏi.

Sự kiện - 8 dự án xử lý nước thải chậm tiến độ, Hà Nội chịu trách nhiệm thế nào?

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trả lời tại phiên chất vấn.

Trả lời, ông Lê Anh Quân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, đối với 60 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư và 134 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, tất cả dự án nằm trong kế hoạch 5 năm và đã rà soát điều chỉnh đưa vào đầu tư công mà HĐND Thành phố đã thông qua.

Cụ thể, đối với 60 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, tại phiên họp ngày hôm qua đã trình thêm 6 dự án và đến nay còn 54 dự án. Theo chỉ đạo Thành ủy, Thành phố, Sở sẽ đôn đốc và yêu cầu các dự án này trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2023.

Đối với 134 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, đã tiến hành tham mưu với Thành phố chia các dự án lập chủ đầu tư theo các quận/huyện, sở chuyên ngành. Đồng thời đã báo cáo Thành phố và có biểu riêng gửi từng đơn vị.

Trong các kỳ giao ban Thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố giao ban với các chủ đầu tư và sở chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định các dự án này. Từ đó, chỉ ra các dự án chậm, muộn để báo cáo Thành phố xem xét đôn đốc trong quá trình thực hiện.

Về 8 dự án thu gom, xử lý nước thải, Sở Kế hoạch Đầu tư đã làm việc và Sở Xây dựng đã cam kết đến tháng 9 này sẽ trình HĐND Thành phố xem xét. Nguyên nhân chậm tiến độ được ông Quân lý giải là các dự án này có tính chất phức tạp, khó và quy hoạch thoát nước có thay đổi nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Liên quan đến dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, ông Quân cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định xong. Tuy nhiên, đây là dự án nhóm A cần phải có hội đồng thẩm định và cam kết tháng 9 sẽ trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt.

Trả lời thêm, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện tại, Hà Nội có 8 dự án thoát nước, xử lí nước thải, trong đó có 5 dự án nhóm B và 3 dự án nhóm A. Bốn trong số 5 dự án nhóm B đã được trình thẩm định, còn lại dự án trạm bơm Gia Thượng thì cần chờ quận Long Biên điều chỉnh vị trí trạm bơm, sau đó sẽ trình ngay đề xuất chủ trương.

Đối với 3 dự án nhóm A, bao gồm nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, nhà máy xử lý nước thải Tây Sông Nhuệ, và dự án thoát nước và cải thiện môi trương Long Biên - Gia Lâm, đây là 3 dự án lớn, có mức đầu tư lần lượt là 2.600 tỷ đồng, 2.900 tỷ đồng và 4.700 tỷ đồng, do đó cần rà soát kỹ khi lập đề xuất chủ trương để đảm bảo báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi đồng bộ, tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần. Dự kiến sẽ trình HĐND Thành phố vào kỳ họp cuối năm.