Trong bối cảnh khó khăn chung, song thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua vẫn đạt kết quả khá tích cực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ICT Vietnam).

Ảnh minh họa. (Nguồn: ICT Vietnam).

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được 941 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 95,3% cùng kỳ năm 2019.

Trong đó cấp mới 79 dự án đầu tư trong nước (DDI) vốn đăng ký 7.730 tỷ đồng, gấp 5,1 lần; 22 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 307,9 triệu USD, bằng 43%; điều chỉnh 15 dự án DDI vốn đăng ký tăng thêm 303 tỷ đồng, 38 dự án FDI vốn đăng ký bổ sung 288,3 triệu USD, tăng 40,1%.

Riêng trong tháng 9, toàn tỉnh đã thu hút được 12,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi; trong đó cấp mới và điều chỉnh 9 dự án DDI vốn đăng ký 196 tỷ đồng, điều chỉnh 01 dự án DDI vốn đăng ký tăng thêm 20 tỷ đồng, điều chỉnh 4 dự án FDI vốn đăng ký tăng thêm 3,2 triệu USD.

Các dự án DDI tập trung chủ yếu ngoài khu công nghiệp với số vốn thu hút lên tới 7.465 tỷ đồng, chiếm 96,6% số vốn DDI toàn tỉnh; trong khi đó, các dự án FDI lớn tập trung chủ yếu trong các khu công nghiệp với tổng số vốn thu hút đạt 296,8 triệu USD, chiếm 96,4% số vốn FDI toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tuy có giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song quy mô doanh nghiệp được nâng lên. 9 tháng toàn tỉnh có 790 doanh nghiệp được thành lập, giảm 11,6% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 8.108 tỷ đồng, tăng 3,9%.