Ngày 30/12, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo mức lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất chỉ 20.000 đồng.

Bạc Liêu thưởng Tết cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất... 20.000 đồng. Ảnh: Nhật Hồ.

Bạc Liêu thưởng Tết cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất... 20.000 đồng. Ảnh: Nhật Hồ.

Cụ thể có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết dương lịch 2022, mức cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 20.000 đồng.

Trong khi đó, có 28 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190.000 đồng.

Cụ thể, công ty có 100% vốn nhà nước (cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); công ty có cổ phần của nhà nước (cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 190.000 đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 69 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

Về tiền lương năm 2021, qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 89 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (cao nhất 54 triệu đồng, thấp nhất 5,5 triệu đồng); công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước (cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 3,4 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 3,3 triệu đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 89 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

  • Bị trừ thưởng Tết 50.000 đồng/lần nếu không đến làm việc sớm 10 phút
  • Thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng hơn 1,4 tỷ đồng
  • Nhật Hồ / Lao động

    Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/bac-lieu-thuong-tet-cao-nhat-90-trieu-thap-nhat-20000-dong-989857.ldo