Một thế giới nằm cách 86 năm ánh sáng đã đem đến một "cửa sổ thời gian" giúp các nhà khoa học tiên đoán về tương lai Trái Đất.