Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018 vừa họp nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai các công việc cần làm tiếp theo để bảo đảm phục vụ cho hội diễn một cách tốt nhất.

Ban tổ chức đánh giá, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, cho đến nay các cơ quan, đơn vị, các thành viên ban tổ chức đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành nội dung, công tác chuẩn bị. Đặc biệt các đoàn đã hoàn thành tổng thể chương trình và đang tích cực luyện tập, dàn dựng chương trình, vở diễn nhằm nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật. Tổng số có 17 chương trình tham gia hội diễn, gồm 1 chương trình chào mừng; 12 chương trình ca múa nhạc; 4 chương trình sân khấu. Các nội dung công tác bảo đảm khác cho hội diễn đã được triển khai đúng quy trình và tiến độ.

Để hội diễn được tiến hành đúng kế hoạch, chặt chẽ, an toàn về mọi mặt, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng nội dung công việc cụ thể. Cùng với các hoạt động tổ chức, điều hành, ban tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền đậm nét về hội diễn. Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa-Thể Thao TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức bố trí các điểm biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân trên địa bàn một cách tốt nhất; đặc biệt quan tâm công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm điện, nước... phục vụ cho các hoạt động của hội diễn.

MINH NGỌC

QĐND