Trong đoạn video, bảo mẫu đánh trẻ giữa lớp, thậm chí còn để trẻ cởi trần truồng hơn 10 phút tại lớp học.