Bộ Giao thông Vận tải cho biết Quy hoạch hệ thống cảng hàng không không đề xuất quy hoạch sân bay mới tại Mộc Châu vì quy hoạch đường bộ đến năm 2030 đã có cao tốc Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên bộ này ủng hộ quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã ký văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Sơn La về việc đưa sân bay Mộc Châu vào quy hoạch mạng cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, Bộ GTVT cho rằng, quy hoạch đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã hoạch định tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu dài khoảng 145km, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Tuyến cao tốc được đưa vào khai thác sẽ kết nối thuận lợi tới sân bay Nội Bài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bộ GTVT ủng hộ Sơn La nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu

Trên địa bàn Sơn La, Bộ GTVT đã đưa sân bay Nà Sản vào quy hoạch cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, cho phép tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Vì thế, Bộ GTVT không đưa sân bay Mộc Châu vào quy hoạch.

Tuy nhiên, Bộ GTVT lại ủng hộ tỉnh Sơn La có thể đầu tư sân bay chuyên dùng để phát triển du lịch, sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, đồng thời chủ trì kêu gọi các nguồn lực để đầu tư.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, trường hợp có nhu cầu phát triển sân bay phục vụ du lịch, Bộ GTVT ủng hộ tỉnh Sơn La chủ động nghiên cứu quy hoạch sân bay chuyên dùng tại Mộc Châu sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chủ trì kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển sân bay Mộc Châu với tính chất là sân bay chuyên dùng theo quy định hiện hành.

Sân bay chuyên dùng để khai thác hàng không chung hoặc chuyên chở hành khách, hàng hóa mà không phải vận chuyển công cộng. Máy bay chuyên dùng là các loại trực thăng, thủy phi cơ, máy bay cánh bằng loại nhỏ, máy bay không người lái...

Trước đó, UBND tỉnh Sơn La đề xuất việc quy hoạch và đầu tư phát triển Cảng hàng không Mộc Châu là cần thiết, nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tỉnh này dự kiến tổng mức đầu tư Cảng hàng không Mộc Châu khoảng 6.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).