Theo HĐXX, vụ án được tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, không có gì mới so với lần truy tố đầu tiên. HĐXX giảm thời gian thử thách, tạo điều kiện cho các bị cáo.