UBND Quận 4, TP.HCM đã ban hành quyết định cách chức hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ liên quan đến trách nhiệm trong việc quản lý thu, chi, sử dụng tài chính.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Quận 4, TP.HCM. Ảnh minh họa: website trường

Ngày 21/11, UBND Quận 4 đã ký quyết định kỷ luật viên chức, cách chức ông N.V.A – Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

Quyết định trên căn cứ vào biên bản làm việc của Hội đồng kỷ luật và xét đề nghị của Phòng Nội vụ vào ngày 17/11. Quyết định này được đưa ra sau khi Thanh tra quận công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

Theo đó, ông N.V.A đã vi phạm lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định tại trường và bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Những sai phạm trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của hiệu trưởng bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch.

Trong đó, đơn vị quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Đơn vị để ngoài sổ sách kế toán số tiền gần hơn 107 triệu đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền học 2 buổi, tăng cường tiếng Anh, thiết bị vật dụng bán trú, thuê căn tin…

Ngoài ra, trường này còn thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng nhưng không có biên bản thỏa thuận theo quy định của UBND Quận 4 về thỏa thuận thực hiện thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của trường học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục trên sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú với tổng số tiền 126 triệu đồng. Thế nhưng trên thực tế, nhà trường đã không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện việc chi sửa chữa nhỏ, nhưng không có thương thảo hợp đồng, quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán là không đúng theo quy định; không thực hiện việc mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.....

Thanh tra Quận 4 đồng thời chuyển hồ sơ, đề nghị Công an quận phối hợp, khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các sai phạm có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

Ngày 7/11, Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Quận 4 cho biết, ngay sau kết luận thanh tra số 07/KL-TTr do Chánh Thanh tra Quận 4 ký, ông đã nộp lại toàn bộ số tiền mà kết luận thanh tra nói là có sai phạm liên quan đến vấn đề thu, chi và sử dụng tài chính tại nhà trường.