Lỗ đen IRAS 13224-3809 trở thành lỗ đen kỳ lạ nhất vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Huỳnh Dũng (theo Phys) / kienthuc.net.vn