Cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại (Quảng Nam) xuống sông Thu Bồn là từ mâu thuẫn trước đó với vợ.