Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi.

Sáng 7/6, tiếp tục chương trình chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, tham gia giải trình làm rõ những vấn đề liên quan, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ phần trả lời của Bộ trưởng Hầu A Lềnh đã gần như đầy đủ và đã khá thẳng thắn, trách nhiệm. Phó Thủ tướng cho biết sẽ báo cáo về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mở rộng thêm 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

"Trước hết với trách nhiệm được phân công chỉ huy trực tiếp việc thực hiện 3 chương trình này, chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi vì các chương trình rất chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra", Phó Thủ tướng nói.

Dẫn số liệu, Phó Thủ tướng Trần LưuQuang cho biết đến 31/5, phần vốn của năm 2022 dành cho chương trình này chỉ đạt hơn 58% vốn đầu tư phát triển. Riêng vốn của năm 2023 chỉ đạt hơn 17% vốn đầu tư phát triển.

"Rất nhiều khu vực, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số đang sống ở vùng biên cương, vùng phên dậu của đất nước đang cố gắng chịu đựng rất nhiều khó khăn để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc nên chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Tiêu điểm - Chính phủ nhận khuyết điểm vì chương trình mục tiêu quốc gia chậm

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang "chia lửa" cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sáng 7/6.

Phó Thủ tướng nêu rõ, có một số vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình. Trước hết, số lượng văn bản ban hành rất nhiều, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án, 55 nội dung thành phần, chịu sự quản lý của 23 Bộ, ngành Trung ương, nên còn nhiều chồng chéo, xung đột.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 71, trong khoảng hơn 2 tháng, 18/18 bộ ngành đã có 59 văn bản trả lời, giải quyết được 261/339 thắc mắc của các cơ quan, địa phương. Với các nội dung còn lại, Chính phủ đang chuẩn bị sửa đổi Nghị định 27, ban hành, điều chỉnh một số thông tư.

Việc sửa đổi Nghị định 27 đang được gấp rút tiến hành, ngay trong hôm nay Chính phủ sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp giải trình báo cáo của Chính phủ, cố gắng ban hành trước ngày 15/6.

Thực tế ở địa phương cũng cho thấy, các địa phương không giải ngân được nhiều vốn Trung ương, nhưng giải ngân được tỉlệ lớn vốn đối ứng địa phương, điều đó cho thấy những quy định còn vướng mắc, gây khó khăn, nên việc tháo gỡ ở các quy định này sẽ tạo được tác động tốt.

Thời gian tới, với sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để Chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu.