Ông tổ trưởng dân phố nọ thắc mắc với đồng nghiệp:

Chỗ tôi trộm cắp liên miên. Vậy mà chỗ ông chẳng bị mất trộm bao giờ.

Thì nhờ rượu bia cả!

Là sao?

Khu phố tôi nhậu nhẹt dữ lắm. Mấy bà vợ thì thức suốt đêm canh chồng về, còn mấy lão chồng khuya lắc khuya lơ mới rời bàn nhậu. Trộm nào dám hó hé!

  • Cho chồng trải nghiệm thực tế
  • Lý do khiến 'trai đẹp' từ chối lời tỏ tình
  • Tất Nhiên (st) / VnExpress

    Nguồn: https://vnexpress.net/cuoi/chong-trom-cap-nho-bia-ruou-3788360.html