Có vẻ như cái chậu quá to cộng thêm đất ở trong nên sẽ nặng, người đàn ông có hành động xấu xí đã nhấc chiếc cây cảnh khá đẹp của gia chủ rồi lên xe với đồng bọn mà không thèm dọn bãi chiến trường để lại.