Ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, nói có thể xem xét cho tồn tại một phần của nhà nghỉ Panorama và tháo dỡ diện tích vi phạm cảnh quan thiên nhiên, di sản.

  • Bên trong khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng
  • Vụ tòa 'gai bê tông' trên đèo Mã Pì Lèng: 'Chưa thể nói trước được có tháo dỡ hay không'
  • Hoàng Hiệp - Ngọc Tân / Tri Thức Trực Tuyến