Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị tiếp dân trong lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động các biện pháp để phòng chống nhằm phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân cũng như bảo chính sức khỏe của cán bộ chiến sĩ.