Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 10 tập thể là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 44 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền 121,9 triệu đồng.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tiếp tục chịu những tác động, ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 2.000 người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập.

Các cấp Công đoàn Hà Giang đã tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật như: Tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021 với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 911 suất quà với số tiền 461,7 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà ở Mái ấm Công đoàn cho 26 hộ gia đình đoàn viên công đoàn với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn Hà Giang cũng đã tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động 67,8% đoàn viên công đoàn, người lao động toàn tỉnh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại bểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – vượt khó – phát triển”, LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã tổ chức phát động “Tháng Công nhân” năm 2021 với sự điều chỉnh các hoạt động trọng tâm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID -19 hiệu quả; triển khai nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương và thu nhập của đoàn viên công đoàn, người lao động.

LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi và hỗ trợ 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 140 triệu đồng; kết nối, giới thiệu việc làm cho 32 lao động tại Nhà máy gỗ MDF Bình Vàng, tại Khu công nghiệp Bình Vàng; triển khai Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động, có 1.239 sáng kiến của công nhân viên chức lao động Hà Giang được ghi nhận.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), LĐLĐ tỉnh Hà Giang đã kịp thời hỗ trợ cho 10 tập thể là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 44 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng với tổng số tiền 121,9 triệu đồng.

Đồng thời, LĐLĐ Hà Giang đã tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo và các văn bản Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua tổng đài 1408; tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh phát động...

Cũng trong Hội nghị sơ kết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, ông Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã quán triệt, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; Nghị quyết số 02 –NQ/TW ngày 16.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa và tác động rất to lớn đối với sự phát triển và lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, trong đó có giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Giang nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới.

HÙNG MẠNH / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/ldld-ha-giang/cong-doan-ha-giang-kip-thoi-ho-tro-44-doan-vien-nguoi-lao-dong-932816.ldo