Tình hình thiếu sữa bột trầm trọng ở Mỹ khiến nhiều cha mẹ người Việt phải săn lùng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi nguồn xung quanh. Họ mô tả quá trình này như "một cuộc chiến".