Ông Võ Ngọc Thành được cho nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động. Trước đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã bị cách chức và xóa tư cách chủ tịch tỉnh Gia Lai.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định cho ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nghỉ hưu hưởng chế độ vào ngày 28/10, căn cứ theo các quy định của pháp luật và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Ông Võ Ngọc Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được cho nghỉ hưu trước tuổi

Theo quyết định này, ông Võ Ngọc Thành sinh năm 1963, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (tỉ lệ suy giảm 78%), hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1/11/2022.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ông Võ Ngọc Thành và 3 phó chủ tịch, 1 nguyên phó chủ tịch. Ngoài ra còn có giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.

Vào ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã ký ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành.