Ở phương thức xét tuyển kết hợp, trình độ đại học, thí sinh ngành đào tạo giáo viên, Y khoa cần có điểm trung bình học tập THPT tối thiểu từ 8 trở lên.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ GD&ĐT.

Năm nay, công tác xét tuyển đại học sẽ được điều chỉnh một số điểm liên quan đến điểm sàn ngành sư phạm và y khoa.

Xét tuyển kết quả học THPT

Cụ thể, trong đợt tuyển sinh năm 2019, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, bộ sẽ xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (đại học, cao đẳng, trung cấp) và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học bằng kết quả học tập phải đạt loại giỏi ở lớp 12. Ảnh: Việt Hùng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học bằng kết quả học tập phải đạt loại giỏi ở lớp 12. Ảnh: Việt Hùng.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, thí sinh đăng ký ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. 

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên. 

Ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao xét tuyển các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên từng đoạt hy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên. 

Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, các trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên.

Các trường y xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 đạt loại giỏi vào các ngành  Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học; loại khá trở lên đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng trình độ đại học.

Xét tuyển kết hợp

Nếu trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT quốc gia và kết quả học tập hoặc điểm của trường tổ chức sơ tuyển hoặc thi tuyển với điểm thi THPT quốc gia và/hoặc kết quả học tập THPT, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của điểm thi THPT quốc gia, điểm kết quả học tập THPT phải tương đương với các ngưỡng theo quy định của quy chế.

Cụ thể, điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

8 là điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT tối thiểu đối với thí sinh đăng ký ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt theo phương thức kết hợp. Ảnh: Tiến Tuấn.

8 là điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT tối thiểu đối với thí sinh đăng ký ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt theo phương thức kết hợp. Ảnh: Tiến Tuấn.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học đối với các ngành đào tạo giáo viên, Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học tối thiểu là 8.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, điểm trung bình tối thiểu là 6,5. 

Các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT đối với vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên từng đoạt hy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế tối thiểu là 5.

Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp phải có điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT tối thiểu 6,5.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Thể dục thể thao, điểm trung bình tối thiểu là 5.

Ngoài ra, trong thông tư, bộ cũng quy định quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn.

Nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau, thí sinh hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn hoặc hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ nếu thời gian đóng quân dưới 18 tháng.