Sở GDĐT TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 163 ngày 6/2/2023 về việc dừng hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Dừng hoạt động Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders ở Hải Phòng

Quyết định dừng hoạt động Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders của Sở GDĐT Hải Phòng.

Căn cứ Báo cáo của Công ty cổ phần Anh ngữ APAX về tình hình thực tế tổ chức và hoạt động của các cơ sở Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders/Apax English tại Hải Phòng; Kết luận tại biên bản làm việc của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT ngày 4.1.2023 của Sở GDĐT về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và Đại học, Sở GDĐT quyết định dừng hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

Trong thời gian dừng hoạt động, Sở yêu cầu Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn có trách nhiệm hoàn thành tiếp các nội dung tái cơ cấu và thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động, báo cáo Sở GDĐT việc đảm bảo quyền lợi của học viên và giáo viên theo thỏa thuận đúng pháp luật.

Trước đó, Sở GDĐT Hải Phòng đã xử phạt Trung tâm Ngoại ngữ Apax Leaders (có trụ sở chính tại tầng 4, toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) số tiền 20 triệu đồng vì trung tâm này đã vi phạm tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động của Sở GDĐT Hải Phòng.