Hội nghị Trung ương 8 đã thống nhất nhiều việc, trong đó có tiếp tục chỉ đạo xử lý kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trần Văn Minh.

Ngày 6/10, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8. Ảnh: TTX.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8. Ảnh: TTX.

Theo Tổng Bí thư, những năm qua, nhờ có chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Tuy nhiên, những kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống... gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh 'một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền', Tổng Bí thư nhấn mạnh: 'Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư'.

Tiếp tục xử lý kỷ luật hành chính với ông Nguyễn Bắc Son, Trần Văn Minh

Theo Tổng Bí thư, tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật các Ủy viên Trung ương vi phạm. Việc xem xét, quyết định về công tác cán bộ và thi hành kỷ luật đã được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Đảng với sự thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Son bị xem xét kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG (dự án).

Ông Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khai trừ ra khỏi Đảng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014), ông Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Theo Quy định số 30, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trần Văn Minh để bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương ứng với kỷ luật Đảng.

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu, mạnh về biển

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa đất nước trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65-70% GDP cả nước.

Tổng bí thư cho biết, cùng với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển, Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Việt Nam giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế.

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi họp báo thông tin kết quả Hội nghị trung ương chiều 6/10. Ảnh: Ngọc Thắng.

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi họp báo thông tin kết quả Hội nghị trung ương chiều 6/10. Ảnh: Ngọc Thắng.

Thông tin thêm về chiến lược biển được Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, bên cạnh thành tựu đạt được từ phát triển biển, còn có tồn tại trong khai thác thủy, hải sản, kết nối giữa đất liền, ven biển và đại dương chưa phát huy hiệu quả. Việc xả thải ra biển gây ô nhiễm, nhất là các khu công nghiệp gây bức xúc...

“Nghị quyết khẳng định Việt Nam là quốc gia biển và cần hải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, môi trường, đối ngoại, quốc phòng biển. Chúng là cần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác trên biển”, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói.

Theo thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị lần thứ 8 đã diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 2 đến 6/10/). Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII...