Viên nang Kovir có trong danh sách 12 loại thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid được Bộ Y tế giới thiệu đã tăng mạnh từ 250.000 đồng tăng lên 1 triệu đồng/hộp.

  • Bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine Nano Covax cho 12.000 tình nguyện viên giai đoạn 3
  • Công Hùng / Kinh tế Môi trường

    Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/gia-thuoc-kovir-tang-vot-sau-khi-lot-danh-sach-12-san-pham-ho-tro-dieu-tri-covid-19-57691.html