Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi Mỹ tiếp tục khẳng định thắt chặt chính sách tiền tệ, lạm phát tại các quốc gia có nền kinh tế lớn tăng cao