11h30 ngày 10-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin nhanh về tình hình tổ chức coi thi môn ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Nhận định chung, buổi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng quy chế thi.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa.

Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi, ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.364/15.369 người, chiếm tỷ lệ 99,97%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, bảo đảm đúng quy chế thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi môn ngữ văn, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,5%; có 594 thí sinh vắng thi. Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.