UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2318/UBND-KGVX ngày 21-7-2021 về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Hà Nội thực hiện quy định nhập cảnh và cách ly y tế theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và UBND thành phố Hà Nội. Người nhập cảnh thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND thành phố quyết định thành lập. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Hà Nội thuộc các nhóm sau:

Nhóm 1, là các tổ chức, cơ quan trên địa bàn Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là chuyên gia nước ngoài và thân nhân của chuyên gia vào làm việc với cơ quan, tổ chức đó.

Nhóm 2, là các tổ chức, cơ quan, trường học (có chức năng đào tạo) trên địa bàn Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại trường, đơn vị, các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhóm 3, là các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân.

Nhóm 4, là người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, người nước ngoài của các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương (bao gồm cả phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp bộ).

Nhóm 5, là cơ quan, tổ chức không thuộc địa bàn Hà Nội có người nhập cảnh được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh đồng ý danh sách nhập cảnh.

Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 1, gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; nhóm 2, gửi hồ sơ đến Sở Y tế Hà Nội; nhóm 3, gửi hồ sơ đến Bộ Ngoại giao; nhóm 4, các cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và thân nhân trên địa bàn Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Y tế Hà Nội để rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận cách ly tế, sau đó gửi hồ sơ đến Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn, giải quyết; nhóm 5, gửi hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhập cảnh kèm tài liệu liên quan đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn cách ly y tế.

  • Khởi tố nguyên chủ tịch HĐND xã mang phiếu về nhà 'bầu cho mình'
  • Tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Mai Hữu / Hà Nội Mới

    Nguồn: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1006599/ha-noi-huong-dan-5-nhom-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-cach-ly-y-te