Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các trường không được thu những khoản phí ngoài quy định, đảm bảo đúng mục đích, phù hợp.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có Công văn số 3198 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024. Theo đó, các đơn vị thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp.

Cụ thể, về khoản thu học phí, các cơ sở giáo dục công lập thu học phí theo Nghị quyết số 03 của HĐND Tp.Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2023-2024.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; công khai mức thu học phí theo quy định.

Về các khoản thu khác, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Quyết định số 51 về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Tp. Hà Nội, trừ Điều 11.

Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Giáo dục - Hà Nội: Những khoản phí đầu năm học nhà trường được phép thu

Đảm bảo mức thu chi hợp lý cho năm học mới (Ảnh: Hữu Thắng).

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý) trước khi ban hành.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, đối với việc dạy thêm, học thêm, cần thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 17, Quyết định số 2499 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17, Quyết định số 22 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tp.Hà Nội và các văn bản liên quan khác.

Nhà trường thanh, quyết toán tiền học thêm đúng quy định hiện hành; mức chi và tỉ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm của đơn vị.

Như vậy, các trường sẽ được thu các khoản: tiền bán trú; học 2 buổi/ngày; học phẩm; nước uống học sinh; bảo hiểm y tế học sinh; dạy thêm, học thêm trong nhà trường; viện trợ, quà biếu, tặng, cho; thu chi tài trợ; quần áo đồng phục…

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện KT-XH, thu nhập trên từng địa bàn.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, nhà trường thực hiện theo Thông tư số 26 quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Ngoài nội dung các khoản thu từ Điều 3 đến Điều 12 (trừ Điều 11) của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51, các cơ sở giáo dục công lập không được thu bất kỳ các khoản thu nào khác.