Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, trong 5 tháng đầu năm 2021, công tác thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố đã được triển khai tích cực; các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã chủ động phối hợp hiệu quả trong việc đôn đốc thu hồi nợ vào ngân sách nhà nước.

Lũy kế đến tháng 5/2021, Thành phố đã thu được 4.360 tỷ đồng tiền thuế nợ năm trước chuyển sang. Tổng số tiền thuế nợ trên và dưới 90 ngày đến ngày 31/5 là 14.890 tỷ đồng, giảm 279 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số nợ trên và dưới 90 ngày thời điểm 31/5/2021 vẫn tăng so với thời điểm 31/12/2021 là 1.940 tỷ đồng (tăng 15%) do tác động của dịch bệnh, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số người nộp thuế cố tình chây ì không thực hiện...

Hà Nội tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố. (Ảnh minh họa)

Hà Nội tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố. (Ảnh minh họa).

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tổng nợ giảm xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế, không để nợ mới phát sinh và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ năm 2021. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành Thành phố đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là giải quyết vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết các vướng mắc về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố và cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, xác định nghĩa vụ tài chính phải thực hiện của chủ đầu tư.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án, công trình, gói thầu được thanh toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để các doanh nghiệp có nguồn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thuế và các phòng, ban trực thuộc tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với các trường hợp nợ lớn trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài chính Hà Nội để xác định số tiền được đối trừ với nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp của các dự án.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý thuế, xử lý nợ đọng không có khả năng thu hồi (khoanh nợ, xóa nợ)…