Khoảng 15,2-27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy Rạng Đông, được Tổng cục Môi trường xác định là thủy ngân lỏng và Amalgam (22-30% thủy ngân).

Thùy Ngân / VnExpress