Yang và Han cùng nhau vượt biển để đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) bằng cách đi xe đạp nước trong 6 giờ.