69% cơ sở công nghiệp di dời khỏi Hà Nội đã chuyển thành chung cư, nhà ở thương mại. Trong khi đó, hạ tầng và giao thông xung quanh nhiều nhà máy sắp di dời cũng đang quá tải.