Sau khi trích lập các quỹ, HDbank còn hơn 2.586 tỷ đồng lợi nhuận nên HĐQT đề xuất chia cổ tức cho cổ đông 10% và cổ phiếu thưởng 20%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên dự kiến diễn ra ngày 23/4/2019.

Đáng chú ý, HĐQT sẽ trình phương án chia cổ tức và tăng vốn điều lệ trong năm 2019.

Cụ thể, năm 2018, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán là hơn 4.004 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với năm trước. Lãi sau thuế gần 3.202 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, ngân hàng còn lại hơn 2.586 tỷ đồng có thể sử dụng chia cổ tức.

Do đó, HDbank đề xuất mức chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tổng số tiền dự chi ra là 981 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HDbank cũng xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu thưởng 20% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Tại thời điểm 31/12/2018, thặng dư vốn cổ phần có 2.042 tỷ đồng. Nếu chia thưởng 20% thì ngân hàng sẽ phát hành thêm 196,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.962 tỷ đồng.

Hiện, vốn điều lệ của HDbank đang ở mức 9.810 tỷ đồng và cũng đang chịu sức ép phải tăng vốn thêm nữa.

Phần lợi nhuận giữ lại sau chia cổ tức sẽ dùng để tăng vốn điều lệ, giúp bổ sung vốn cho hoạt động của HDBank.

HĐQT cũng xin ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT được quyết định thời điểm chia cổ tức, cổ phiếu thưởng phù hợp với quy định của Pháp luật và NHNN.

Tại ĐHCĐ, ngân hàng cũng sẽ trình nội dung quan trọng là ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết; quyết định đầu tư, mua bán tài sản có giá trị đến 50% vốn điều lệ. Đồng thời HĐQT được ủy quyền thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% trở lên so với vốn điều lệ.

Về chiến lược phát triển của HDBank, HĐQT cũng xin chủ trương được phép linh hoạt điều chỉnh, bổ sung các nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh để phù hợp thực tế; được lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đàm phán thương lượng và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với NĐT chiến lược được chọn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2019, HDBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 328.588 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 303.043 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 210.839,  không vượt quá hạn mức tăng trưởng do NHNN phê duyệt.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 phấn đấu đạt 5.077 tỷ đồng; tăng trưởng 27% so với năm trước. Ngân hàng sẽ đẩy mạnh phát triển hệ thống mạng lưới giao dịch lên 308 điểm.

  • Ông Hồ Hùng Anh tái cử Chủ tịch Techcombank nhiệm kỳ 2019-2024
  • Huyền Đoàn / Kinh tế môi trường